Helgeland Marinasystemer – Bedriftsprofilering

Helgeland Marinasystemer AS er lokalisert ved Toraneskaia i Mo i Rana, en av Norges mest trafikkerte havnebyer. Vi viderefører produksjonen av betongbrygger som ble startet i 1993 av Helgeland Betong AS. Vi har serieprodusert betongbrygger siden begynnelsen av 90 tallet, men lagde en del brygger før den tid også. Dette vil si at vi er en av de eldste og største betongflytebrygge leverandørene i Norge.