Nordlandsmat – Produktkatalog

Selskapet Nordlandsmat ble stiftet på Orrhaugen 17. januar 2010. Nordlandsmat AS markedsfører og distribuerer produkter fra små matprodusenter i Nordland til dagligvarehandelen, storhusholdninger, hotell og restauranter. Visjonen er å tilby konsumenter over hele landet særegne matvarer av høy kvalitet, produsert av mindre produsenter lokalisert i Nordland gjennom egen eller andres distribusjonskanaler.